تقدیرنامه های شرکت نوین فرم معماری 

تقدیرنامه دریافتی از شرکت فرآورده های غذایی خوش طعم (IKFC) 

تقدیرنامه دریافتی از هیئت بررسی وضعیت اجرای پیمانکاران مجموعه اصفهان سیتی سنتر

دریافت لوح تقدیر از شرکت پرستیژلند ایران

تقدیرنامه دریافتی از شرکت فرآورده های غذایی خوش طعم (IKFC) جهت مجموعه رستوران های زنجیره ای این شرکت

دریافت تقدیرنامه از شرکت شبدیز الهه ی پارسیان جهت پروژه ی فودکورت جام جم 

تقدیرنامه دریافتی از جناب احمد علاءالدین کارفرمای محترم فودکورت جام جم و رستوران های زنجیره ای علاالدین

 دریافت نامه تقدیر از مجموعه اصفهان سیتی سنتر