بازسازی فست فود آرتین

طراحی کافه باروشه شعبه نازی آباد

طراحی دکوراسیون کافی شاپ باروشه به سبک صنعتی

 BAROOSHE CAFE DESIGN 

کارفرما جناب سوهانگر

طراحی کافه باروشه به سبک م صنعتی و نئوکلاسیک ، شعبه تهران نازی آباد

طراحی کافه طراحی دکوراسیون به سبک صنعتی

طراحی کافه سبک اکسپوز

سبک اکسپوز در طراحی داخلی چیست